Maanpuolustusta vihrein arvoin

Sain luvan julkaista alla olevan tekstin, koska se pitää sisällään ajatuksia, jotka ovat suoraan kuin omiani. Teksti on julkaistu ilman omia muutoksia. Ystäväni ehdokasnumeron perään liitin tiedon, että kyseessä on Riihimäen ehdokasnumero. Kiitos vielä Harrille hyvästä tekstistä ja ajatuksista.

Isänmaani luontoa kohtaan on kohdistunut pitkään jatkunut hyökkäys. Sen antimia ja varoja ryöstetään ja voiton keräävät kasvottomat ja toimiensa vaikutuksista piittaamattomat tahot. Puheissa mainitaan usein kestävyys ja monimuotoisuus, mutta puheet ja käytäntö eivät kohtaa. Haluan puolustaa maatani tätä ajattelemattomuutta kohtaan. Haluan että löydämme luonnonvarojen käyttöön vaihtoehdon, jossa elinkeinoja voidaan harjoittaa luontoa kunnioittaen sitä raivaamatta, kaatamatta ja pilaamatta.

Suuri ero politiikan linjanvedoissa liittyy talouden elvytyksen tai kulujen leikkaamiseen. Elvytys tarkoittaa lainanottoa julkistalouden kuluihin ja leikkaukset julkishallinnon palveluiden alasajoa vastaamaan tuloja. Leikkauksista ja elvytyksestä keskustellessa luontoarvot ovat kuitenkin aina olleet loppumaton lainanoton kohde. Luonto on ollut pankki, josta voidaan vaatia loputonta tuottoa. Jos luontoarvoille ei anneta arvoa hupenevana pääomana, sen tuottokyky saadaan nopeasti tuhottua, ja sen jälkeen politiikan leikkauksilla ja elvytyksillä ei ole enää merkitystä.

Terveydenhuoltoon on vaarassa tulla sisäänrakennettu, eriarvoistava rakenne. Jos lääkärien toimeentulo ja lääkärikeskusten kannattavuus riippuu hoidettavien määrästä, siitä seuraa että sairas on kannattavampi kuin terve ja motiivia terveydenhoidon perusongelmien hoitamiseen ei ole. Sairauksien hoitaminen on bisnestä yrityksille ja lääkemyynnin voitot kerätään sairastavilta. Yhteiskunnan toiminnan kannalta olisi kuitenkin tehokkaampaa ja halvempaa laittaa kuntoon sairastumiseen johtavia rakenteita: syrjäytyminen, ravinto, liikunnan puute, kemikalisaatio, medikalisaatio. Suuri osa näistä voidaan hoitaa nuoruusiässä ja kohtuullisin kustannuksin: lasten kasvatus, sivistys ja mukaanotto yhteiskuntaan tekee ihmisistä terveitä ja hyvinvoivia, ei lääkehoito ja laitokset. Varhaiskasvatuksesta ollaan nyt leikkaamassa ja kustannukset tulee maksettavaksi myöhemmässä vaiheessa moninkertaisena. Puolustan nuorten oikeuksia tulla hyväksytyiksi ja huomioonotetuiksi yhteiskunnan jäseniksi.

Poliittisen keskustelun halpoja keinoja on laittaa yhteiskunnan heikoimmat ryhmät vastakkain ja puolustaa niitä toisiltaan, ikään kuin toiseen tehdyt satsaukset olisivat toiselta pois. Itse asiassa esimerkiksi veronkiertoon menetetyillä rahoilla saataisiin hoidettua eläkeläisten, varhaiskasvatuksen ja maahanmuuton kulut, eikä näitä puolustuskyvyttömiä tarvitsisi syyllistää toistensa ongelmista. On joidenkin tahojen etu, että keskustelua ei päästetä näihin erilaisten tukijärjestelmien ja ’verosuunnittelun’ kautta menetettyjen miljardien ääreen. Julkishallinnon rahoja kärttää nyt monet monikansalliset yritykset ainakin tietohallinnossa, kiinteistöissä ja terveydenhuollossa. Pidetään rahat ja elinvoima kotimaassa, täältä löytyy kyllä kustannustehokasta osaamista ja samalla syntyy työtilaisuuksia. Puolustan eläkeläisiä, lapsia ja turvapaikanhakijoita, sillä he kaikki tarvitsevat apua niiltä joilla jo on yllin kyllin.

Kun puhutaan leikkauksista ja elvytyksestä, tutkitaan vaikutuksia yleensä yhden hallinnonalan sisäisessä siilossa ja omaa budjettia joudutaan puolustamaan muita vastaan. Kuitenkin hallinnonalojen välillä on riippuvuuksia ja ne pitää huomioida. Jos varhaiskasvatukseen käytetty tuhat euroa säästää myöhemmin terveydenhuollossa 10000 euroa, se pitää pystyä huomioimaan. Julkishallinto on täynnä vastaavia riippuvuuksia, ja ne pitäisi laskea. Se ei ole aina helppoa, mutta helppous ei ole tässä oikea kriteeri. Jos säästöjä halutaan, ne pitää pystyä perustelemaan kokonaisuuden kannalta. Jos kokonaisuuden kannalta pystytään laskemaan investoinnille tuotto ja takaisinmaksu, se pitää voida tehdä, vaikka velalla. Puolustan oikeudenmukaisuutta, kohtuutta ja kokonaisvaltaista ajattelua.

Kokonaisuus ratkaisee, äänestä Vihreitä!

Harri Heinonen, ehdokasnumero 84 (Riihimäki)

Vihreä liitto (sitoutumaton)