Vihreää aatetta

Maanpuolustusta vihrein arvoin

Päätökseni lähteä Vihreiden kunnallisvaaliehdokkaaksi johtaa jälkensä vaimoni muiston kunnioittamiseen. Vaimoni oli henkeen ja vereen Vihreä ja jaoimme vihreän elämäntavan keskenämme koko yhteisen aikamme. Itse olen toteuttanut vihreää aatetta jo pitkään.

Miksi minut kannattaisi valita Hausjärven kunnanvaltuustoon?
Ehdin työurani aikana olla valtion palveluksessa yli 15 vuotta ja olen tehtävieni myötä tottunut hallinnollisiin tehtäviin ja asioiden hoito viranomaistoiminnoissa on minulle näin tuttua. Lisää osaamista kilpailutuksesta ja projektityöskentelystä sain ollessani kahden miljoonaluokan ATK-projektin asiantuntijana ja jälkimmäisessä projektissa myös projektisihteerinä. Projektisihteerin toimenkuvaan kuului mm. laskutuksen seuranta ja asiatarkastus. Viranomaistyö ei siis ole aivan vierasta.

Alta löydät tärkeimmät ajatukseni, joita pyrin ajamaan ja kehittämään, jos minut valitaan kunnanvaltuutetuksi edustamaan Hausjärveläisiä valitsijoitani kunnanvaltuustoon.

Yleisajatukseni

on, että yhteiskunta on juuri niin hyvä ja sivistynyt, kuin miten se hoitaa lapsensa, vanhuksensa ja sairaansa.

Lapsiperheet

Lasten hoitaminen ja kasvattaminen on yksi perheen tärkeimmistä tehtävistä. Kaikkein parhaiten tämä onnistuu kotona ja siksi kunnan tulisi tukea kotona tehtävää kasvatustyötä mm. maksamalla kotona hoidettavalle alle 3-vuotiaan lapsilisän päälle ns. Hausjärvi -lisää.

Lapsella pitää kuitenkin olla oikeus kunnalliseen päivähoitoon myös silloin, kun toinen vanhemmista on kotona. Päivähoitomaksun tulee olla porrastettu niin, että vähävaraiset/pientuloiset perheet voivat saada päivähoitopalvelun ilmaiseksi.

Vanhukset

Elinaikaodotuksen kasvaessa kunnan vanhushuolto kohtaa erilaisia haasteita.

Nykyistä sosiaalitoimen vanhushuoltoa tulee kehittää niin, että vanhusten kotona asumista pyritään tukemaan kaikin mahdollisin keinoin. Kotona asuminen on ihmiselle perusoikeus ja se on myös kunnan taloutta ajatellen paras vaihtoehto.

Tukivaihtoehtoja ovat kunnan tarjoamat terveyspalvelut, sosiaalitoimen kotipalvelut, kylätalkkaripalvelut, kotisairaanhoito sekä vapaaehtoispalvelut (kuten sanomalehtien lukeminen, ulkoiluttaminen, ystävätoiminta ym). Näitä kaikkia tukimuotoja on pystyttävä tarjoamaan keskitetysti yhden luukun periaatteella, jotta jokainen vanhus saa ja löytää tarvitsemansa tuet.

Sairaiden huolto

Tällä hetkellä terveyspalvelut on keskitetty Hausjärven kunnan osalta pääsääntöisesti Riihimäelle. Nähdäkseni tämä on kunnan talouden kannalta huono vaihtoehto. Nyt iso määrä potilaita siirretään kelataksilla, sairasautolla tai oman auton turvin Hausjärveltä Riihimäkeen. Keskimääräinen matkan pituus on 22 km. Nähdäkseni olisi huomattavasti edullisempaa siirtää yksi lääkäri Riihimäestä takaisin Hausjärvelle vaikka muutamana päivänä viikossa.

Myös laboratoriopalveluiden ja hoitotarvikejakelun säilyttäminen oman kunnan sisällä ovat mielestäni tärkeitä tavoitteita.

Nuoret

Nuorille on tarjottava turvallinen opiskeluympäristö ja mahdollisuudet jatko-opintoihin peruskoulun jälkeen.

Kunnan nuorisolle on luotava riittävästi mielekkäitä harrastusmahdollisuuksia. Jos näitä mahdollisuuksia ei luoda, nuorten energia kohdistuu erilaiseen hölmöilyyn, jonka korjaaminen maksaa kunnalle paljon rahaa.

Kunnan tulisi mm. tarjota tilojaan, jotka iltaisin ja viikonloppuisin ovat yleensä tyhjillään, eri yhdistysten käyttöön joko veloituksetta tai kohtuullista tilavuokraa vastaan. Monelle yhdistykselle tilojen vuokraaminen on taloudellisesti käytännössä mahdotonta ja näin yhditysten tarjoamat harrastusmahdollisuudet jäävät toteutumatta.

Kunnan tulee myös jatkossa tarjota nuorille kesätyömahdollisuuksia. Monelle nuorelle kunnan kesätyöpaikka ja siitä saatu palkka, työkokemus ja työtodistus on erittäin tärkeä piste matkalla kohti aikuisuutta.

Kunnan ruokahuolto

Kunta tarjoaa ruokapalveluita sekä kouluille, päiväkodeille että vanhuksille. Mielestäni tämän ruoan tulisi olla lähiruokaa, koska näin taataan kunnan maanviljeliöiden työpaikat. Lähiruoalla on myös etuna se, että kuljetusmatkat pysyvät lyhyinä ja ruoalla on näin pieni hiilijalanjälki.

Lasten, nuorten ja muiden ruokapalvelun palveluiden piiriin kuuluvien palvelussa on ensisijaisesti kiinnitettävä huomiota siihen, että tuotettu ruoka on maukasta ja monipuolista. Kannatan myös viikottaista kasvisruokapäivää, koska näin saadaan lapset ja nuoret oppimaan, että myös puhdas kasvisruoka on hyvän makuista ja pitää nälän loitolla.

Mikäli ruokapalveluiden tarjoaminen kunnan rajojen ulkopuolelle on taloudellisesti kannattavaa, tällaisia palveluja tulee tarjota.

Kirjastotoimi

Viime aikoina on keskusteltu siitä, pitäisikö kirjastoissa ryhtyä perimään kirjalainoista lainausmaksua. Myös on mietitty, pitäisikö kirjaston lainauspalvelua laajentaa myös muiden esineiden lainaamiseen.

Näen kirjaston sivistävän merkityksen niin tärkeänä, että sen toimintaa ei saa rasittaa maksuilla. Tämän lisäksi lainausmaksun kerääminen edellyttäisi, että kakissa kirjaston toimipisteissä on oltava kassa ja pankkikortin lukulaite. Näistä aiheutuu kustannukset, joita tuskin saadaan lainausmaksuilla katettua. Lainausmaksu asettaisi lisäksi kuntalaiset eriarvoiseen asemaan, koska vähävaraisilla ei välttämättä enää olisi varaa asioida kirjastossa.

Muiden esineiden lainaamiseen kirjastosta suhtaudun periaatteessa positiivisesti. Toki on selvää, että lainattavien esineiden pitää olla melko pieniä ja lainattavien laitteiden kunnossapito ei saa olla kohtuuttoman työlästä